Rauma Kulturskole: - Alle forstår at det er en grense for hvor liten en stilling kan være for at man skal kunne leve av den.