Norske HV-soldater trener i gjennomsnitt 2,67 dager i året, i det minste laget etter min mening.

Og dette lave treningsnivået er et kjempeproblem, ifølge aksjonsgruppa «Styrk Heimevernet». En avdeling uten tilstrekkelig øving overlever ikke i kamp, noe som burde bekymre våre bevilgende myndigheter sterkt. Innsatsstyrken og HV-soldatene i Nord- Norge trener imidlertid betydelig mer. HV-17 trener 50% mer, og Landsrådet for Heimevernet mener at hele HV burde ha et treningsnivå på samme nivå.

Fortsatt er det usikkerhet om hvor mange HV-soldater Norge egentlig har. Forsvarsdepartementet har hele tiden hevdet at den vedtatte reduksjonen fra 45 000 til 38 000 mann bare er et vedtak som bekrefter den reelle mannskapssituasjonen, noe både en fra aksjonsgruppa og Heimevernet (Rogaland og Agder) betviler. Så sent som i september kom det fram at det finnes 40 000 mann fullt oppsatt med våpen, uniform og utstyr.

Hvis dette er riktig, betyr det at 2000 soldater må innlevere våpen og utstyr. Den 2.november ble Sjøheimevernet i HV-11 avviklet, men noen vil bli engasjert videre for å bevare noe av SHVs kompetanse. Nord-Norge blir nå prioritert, etter mitt skjønn må dette også bety at Sjøheimevernet der opprettholdes.

Kilde: aldrimer.no.