Det er på tide å sette ned foten for at noen få enkeltpersoner kan tappe fellesskapet for ressurser. Nå må vi snu hver stein for å sikre at offentlige midler som bevilges til velferdstjenester, i sin helhet går til å skape gode tjenester med høg kvalitet og ikke til å fylle sparegrisene til private investorer. Skattekroner og fellesskapets penger skal gå til det de var ment til; nemlig til å drifte sykeheimer, asylmottak og barnehager med høgest mulig kvalitet.

Å investere i velferd gir investorer stabile inntekter, liten kapitalinnsats og forutsigbar profitt. Derfor ønsker tunge investeringsselskaper å eie både skoler, barnehager, sjukehus, asylmottak og sykeheimer. Velferdsprofitørene har hendene sine djupt nede i slunkne kommunekasser rundt om i Norges land.

Det sier seg sjøl at disse private investorene ønsker å tjene penger. Å skaffe seg overskudd på velferdstjenester handler alltid om å kutte kostnader. Ettersom velferdstjenester preges av sårbare brukere og sammensatte ytelser, får kuttene store konsekvenser for dem som berøres, nemlig barn, asylsøkere og eldre. Velferdsprofitørene tjener penger ved å kutte i bemanning, ved å bruke færre faglærte og ikke minst ved å svekke lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. SV mener at skattepengene våre heller burde gått til anstendige lønninger, til å heve kompetansen og til flere sykeheimers- og barnehageplasser, med mer.

Vi har vært for sløve overfor investorer og selskap som ønsker å tjene penger på velferd i Norge. Med «vi» mener jeg hele det politiske Norge, staten og kommunene som kjøper velferdstjenestene. Vi har ikke vært opptatte nok av hvor det har blitt av pengene. En betydelig andel av de større kommersielle selskapene som leverer velferdstjenester i Norge, eies fra skatteparadiser eller land ofte brukt i overskuddsflytting. De seineste avsløringene i Panama-papirene viser at bruken av skatteparadiser er like utbredt som SV har advart mot.

SV har foreslått for Stortinget at det skal settes ned et offentlig utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester. Utvalget må snu hver stein for å sikre at offentlige midler som bevilges til velferdstjenester, i sin helhet går til dette formålet. Vi må få slutt på at enkeltpersoner kan fylle sine utenlandske kontoer med mine og dine skattepenger.

Yvonne Wold, fylkestingsrepresentant

Kim Thoresen-Vestre, fylkesleder