"Hvordan skal den enkeltes rett til et likestilt liv ivaretas med mindre ressurser?"

foto