Eksportveien med krabbefelt i Brustaulia og steinrøysa nede i bakken