«Reiselivet i Rauma går for sakte og tar ikke de hurtige grepene» sier reiselivsutvikler Børre Berglund - dersom dette stemmer, hva kan årsaken være?

I Åndalsnes avis av torsdag 09. februar mener konsulent/reiselivsutvikler Børre Berglund at Raumas reiselivsutvikling går for sakte.

Konsulenten, sier han kjenner Rauma godt. Ja, hvor godt kjenner Berglund til reiselivet i Rauma? Og hva vet han om årsaken til at utviklingen i følge han selv går for sakte?

Vi har de siste 10 årene hatt en imponere tilvekst av aktører og etablerte aktører som har utvidet og modernisert sin virksomhet i Raumas reiseliv.

Et anslag over investering i reiselivet de siste årene ligger på mellom 650 – 700 millioner.

Dette er investeringer som er fordelt på næringen og det offentlige.

Jeg vil tro det er få andre næringer som kan komme opp med tilsvarende tall i vår kommune.

Investeringer i reiselivet, skaper ofte stort engasjement fra flere parter som målbærer og markedsfører sin meninger i store bokstaver. Dette kan være på grunn av natur, infrastruktur, verneinteresser, reguleringer og et utall av særinteresser.

Dette kan gjør at saksbehandlerne i byggesak og eiendom blir «påvirket» og usikre og istedenfor å ta en positiv avgjørelse på egenhånd, velger å sende sakene over til fylkesmannen i Molde for uttalelse og avgjørelse. Saksbehandlingstiden er lang hos fylkesmannen og ofte kommer et negativt svar fra Molde, da må utbygger anke, en anke som tar enda mere tid, krefter og ikke minst store økonomiske kostnader for utbygger/søker.

Foruten at ting tar tid, er det vanskelig å vurdere hvor mange nye prosjekt som faller fra p.g.a. saksbehandlingstid, ulike krav til geologer og arkeologer. Det vi vet, er at et større hotellprosjekt ble lagt dødt etter langvarig behandling, arkeologiske utgravinger og senere utvidet byggeforbud p.g.a. fjellet Mannen.

Det som er sikkert er at det tar tid å få opp de «kassaapparatene» som konsulenter og andre roper på, på veine av reiselivsnæringen.

Rauma har flere nye aktører som har tilført reiselivet nye dimensjoner de siste årene, jeg tenker da på alle som har etablert seg med aktiviteter som guider på fjellturer, sykling, skiturer, fisketurer på fjorden, ulike aktivitet i elvene, elvevandring, vinsmaking o.s.v.

Noen som har fått fortjent oppmerksomhet i denne delen av reiselivet, er Tommy Soleim med sitt sykkelprosjekt og guide skiturer.

Frilufts lek er flott tilvekst i samme kategori som tilfører nye inn pulser i reiselivet.

Selv har jeg hatt gleden av delta på elve vandringen i Rauma elv fra Skiri og nedover med Arne Skiri som lokal guide, vinsmaking på Veblungsnes med Johan Setnes, og fjelltur til Bispen med Fred Husøy som guide. Felles for alle disse aktiviteter, er at dette er opplevelser som jeg vil huske og sette pris på livet gjennom.

Slike tilleggs aktiviteter beriker Rauma som reiselivskommune, dette gir ekte opplevelser, som i sum kan ha en høyere verdi enn noen kan prise.

Min påstand er at reiselivet i Rauma er godt fremoverlendt, bra organisert og ledes av «verdens» beste reiselivssjef.

Berglund påpeker at vi må få fart i fellesinnsatsen. Der har Berglund et godt poeng. Et selskap som samordner de  tiltakene som er for store for hver av oss alene, kan bli det som løfter næringen videre.

For å underbygge investeringer som er gjort i reiselivet de siste årene, har jeg i skrivet nedenfor tatt med de jeg har oversikt over:

Eget Cruisetog på Raumabanen -Rauma Kulturhus – Grand Hotell renovering av rom – Åndalsnes Skysstasjon – full renovering - Jernbaneparken - Åpning Romsdalseggen – Åpning Trollstigen med nytt servicebygg og kafe – Skolestua 1872 feriehus - Alleen 28 feriehus – Trollstigen utbedring av svinger – Lennsmansgården nye utleieenheter – Monsåas Gård – feriehus – Villa Romsdalseggen Feriehus – Sødahlhuset – Rosvang Gård – China House etablering - Friluftslek, etablering butikk og opplevelse - Nordre Flatmark Gård-etablering og renovering - Villa Verma og Tinder og banditter – Wolstad Gård – Hotel Aak, utbedring og oppussing – Trollveggen besøkssenter – Trollveggen Stasjon – Rampe til Nebba –Romsdalstrappa og Ramestreken – Bøstølveien - etablering av bom - Sti rundt Herjevatne – Tømmerhuset i Brevika – Feriehus – Heggtun Feriehus –Gjerset Turistsenter, nybygg og utbedringer – Skorgedalsveien, etablering av bom – Fiskarhytta – etablering – Trollstigen Gjestegård, utbedring i flere faser –Åndalsnes Guesthouse feriehus – Utbedring av sti til Mannen og Stabbeskaret – Skorgedalsbu renovering – Raumasentret utvidelse og nybygg – Esso renovert kaffe og servering – Villmarksleir Romsdal Event. – Utbedring av fase 1 Åndalsnes sentrum – Tindekaia ny cruisekai – Staoil/kafekrok – Korsbakken Camping utbedring av hytter – Bakgården Thai etablering – Norsk Tindesenter – Spiret Spiseri – Rauma Globklubb – Kløvstien på Trollstigen utbedring – Setnes Feriesenter, etablering og nybygg – Villa Huadalan Feriehus – Vengedalsveien - etablering av bom – Ville Verma – Zipline og høydepark – Tindelykke Feriehus – Svaa Feriehus – Via Ferrata .

Åndalsnes 28.04.2017 – Svein Kroken