Åtte grunner mot søndagsåpne kjøpesenter.

Senterpartiet sier klart nei til søndagsåpne butikker. Det er skremmende å se hvor viktig kampen for søndagsåpne butikker og kjøpesenter er for regjeringen i en tid der kampen mot arbeidsledighet burde vært sak nummer en, to og tre.

Argumentene mot søndagsåpne butikker og kjøpesenter er mange og gode. Her er åtte av de:

1. Næringspolitikken som føres bør ha støtte fra næringslivet. Næringslivet ønsker ikke denne endringen.

2. Norge bygger på de kristne verdier. Regjeringen, innsatt med støtte fra KrF, angriper det 3. bud med sitt forslag.

3. Søndag som fridag for de fleste er en av stadig færre felles verdier vi har igjen. Det må vi ta vare på.

4. Vi har god tilgang på både mat, klær og andre varer. Situasjonen i dag kan altså ikke sammenlignes med liberaliseringen av åpningstidende på 80-tallet.

5. Det er en dårlig samfunnsøkonomi å bruke flere årsverk på å selge det norske folk mat, klær og andre varer.

6. Tilbudet av butikker utenfor de store byene og i distriktene vil bli dårligere. Småbutikker og spesialbutikker i byene vil også kunne få problemer.

7. Dagens lov er et litt underlig kompromiss, men som fungerer. Regjeringen har selv valgt å videreføre dagens lov for enkelte dager i året, som 1. dagene, 1. mai og 17. mai.

8. Regjeringen burde bruke ressursene sine på det som er viktig for landet: Vekst og ny verdiskaping. Ikke på å tilfredstille ideologiske behov i Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Leder av næringskomiteen