Etter Arne Hop (Krf) sitt meget gode og treffende leserinnlegg i Åndalsnes avis (ÅA) 6.okt.,der han omtaler Rauma Aps ordførerkandidats "øredøvende stillhet" etter valget, har jeg noen tilleggskommentarer og spørsmål.

Hva skjedde internt i Rauma Ap i tiden før valget, som medførte at Marit Nauste dagen etter valget meldte seg ut av partiet? Og hvorfor unnlot ÅA å omtale de store motsetninger som utviklet seg mellom aktører i partiet frem mot valget? Hvorfor presenterte ÅA kun den fremstilling som Per Vidar Kjølmoen selv fremla for avisen og ikke den informasjon avisen fikk fra den andre siden, som hadde utgangspunkt i majoriteten av den sittende kommunestyregruppa?

Har ÅA ivaretatt sitt samfunnsoppdrag på disse punkt på en god måte? Var jeg naiv da jeg trodde at avisens oppdrag skulle være å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, der det ble vektlagt balansert, fyllestgjørende og kritisk informasjon til leserne, slik at vi fikk et tilstrekkelig grunnlag for å finne ut av hvilke partier og personer vi ønsket skulle bli innvalgt i kommunestyret? Er ikke lokalavisens rolle med tilsynelatende filtrert formidling av hva som har skjedd rundt valget, en egen utfordring for folkestyret? Er det riktig at Marit Nauste skal gjøres til den eneste syndebukk, eller er avisen selv og Kjølmoen medansvarlige for hvordan utfallet kan se ut til å bli?

Mine spørsmål stilles pga. mange forhold, hvor noen nevnes. Jeg er kjent med at ÅA i midten av mai 2015 var meget godt orientert om de interne konfliktene i Rauma Ap. ÅA var godt informert om at aktører mente det forelå brudd på vedtekter mht. nominasjon av Janne Søvik Hovde, og med Kjølmoens agering i saken. ÅA var kjent med Kjølmoens rolle som fylkesleder for Ap. ÅA valgte å dysse ned saken, isteden for å gi Raumas befolkning denne viktige informasjon. ÅA mente det var viktigere å belyse en sak der Søvik Hovde var misfornøyd med sin plassering på Venstrelisten og formidle at hun meldte seg inn i Ap. Søvik Hovde fikk senere mye plass i ÅAs valgdekning, bl.a. ved at hun, uten samtidig imøtegåelse, fritt fikk uttale seg om øvrige partiers nominasjonslister! Istedenfor å formidle at et mindretall i Rauma Ap ønsket at valget av samarbeidskonstellasjon skulle gjøres etter valget (som KrF) og ikke den 21. mai, formidlet ÅA at disse ønsket å samarbeide med Høyre videre. ÅA formidlet ikke at Nauste ikke deltok i valgkampen, og at enkelte andre var vanskelige å mobilisere. Og avisen unnlot å kommentere Kjølmoens splittende og utrolige leserinnlegg den 5.sept., der han bl.a. skriver: ”For fire år siden hadde vi hatt trygt styre med Torbjørn Rødstøl i 12 år”. Avisa hadde ikke et ord om at Kjølmoen var den personen som i sept. 2011 dolket Rødstøl i ryggen, dro med seg Yvonne Wold i SV, og uten godkjenning i egen partigruppe og via Venstre, formidlet til ”fienden” (Høyre) et ønske om et skifte, med samarbeid de fire neste år.

Hvorfor er ÅA ukritisk til samfunnsaktører som tidligere har vært sjefsredaktører i ÅA? Den 11. sept. i år opplyste SIVA, et statlig investeringsselskap, i en pressekonferanse, om en investering i Rauma på ca. 50 millioner kroner kommende år. Typisk nok handlet førstesiden i ÅA dagen etter om ”Raumas håp” i fylkestinget, med fotografi av Kjølmoen og Yvonne Wold.

Er ÅA på lag med hele Rauma? Eller på lag med deler av Rauma? I så fall - hva med alle oss andre?

Åndalsnes, 7.10.2015

Jon S. Aursand