Nå har vi muligheten til å få til to viktige, statlige samferdselsprosjekter