Senterpartiet er svært kritisk til at Regjeringen vil bygge ned Heimevernet med 7000 soldater, Samtidig vil de avvikle Sjøheimevernet. Dette er svært uheldig, spesielt for beredskapen i kystområdene med opprevet geografi og lange fjorder.

Regjeringens forsvarspolitikk er en nedprioritering og svekkelse av Forsvaret. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde advarte allerede da langtidsplanen ble lagt fram mot at: «Norge risikerer i henhold til utkast til langtidsplanen å stå med den svakeste Hær og Heimevern vi har hatt siden 2. verdenskrig.»

Generalinspektøren for HV sa under en høring i Stortinget at HV ikke har de ressurser de trenger. Senterpartiet tar dette på alvor og mener vi må øke antallet HV-soldater til 50 000, videreføre Sjøheimevernet, bedre HV-soldatenes utstyr og øke treningen i Heimevernet.