Det er store debatter om dagen om landets Heimevern. Det er veldig bra, og det er en debatt vi ikke har hatt på lenge. Forsvarspolitikk har blitt langt mer aktuelt som følge av endret sikkerhetspolitisk situasjon i omverden. At vi har en åpen debatt om landets forsvarsevne er takket være dagens regjering som har en forsvarsminister som tør å vise at vi også har utfordringer. Der de rødgrønne presenterte glansbilder som våre soldater ikke kjente seg igjen i, har denne regjeringen åpnet debatten gjennom flere rapporter, utredninger og fagmilitære råd. Med den vedtatte langtidsplanen for forsvaret peker nå pilene rett vei – endelig.

Når Høyre inntok regjeringskontorene overtok vi et forsvar med manglende reaksjonsevne, svak utholdenhet og evne til å stå i en operasjon over tid, og til slutt hadde Forsvaret i mange år manglet penger. For første gang på mange tiår får nå Forsvaret mer penger. 2,2 milliarder kroner mer bare i 2017, nesten 8 milliarder mer de kommende fire år og 180 milliarder kroner mer de neste 20 årene.

Det gjennomføres nå en landmaktsutredning for å være sikre på at de 6 milliardene vi har satt av for landmakten de neste fire årene, brukes på best mulig måte. Denne jobben landes til høsten. I dette arbeidet vil også Heimevernet omtales, og jeg ser frem til resultatet.

Når Senterpartiet nå fremfører kritikk mot Høyre og regjeringens politikk, faller dette på sin egen urimelighet. Spesielt når det gjelder Heimevernet innehar Senterpartiet frekkhetens nådegave.

Jeg er ikke en stor tilhenger av å dvele med fortiden, men hvis Høyre skal bedømmes etter det vi nå gjør, er det rimelig at Senterpartiet bedømmes etter det de selv gjorde. Det er ikke mye å skryte av. Hadde Senterpartiet gjort jobben sin, hadde vi ikke startet med et forsvar i minus, slik vi overtok. Liv Signe Navarsete uttalte i fjor til aldrimer.no at ”alt så veldig bra ut. Vi tenkte ikke at det var nødvendig med så stort fokus på Forsvaret,” når hun selv behandlet de to foregående langtidsplanene. Dette gir Senterpartiet ingen troverdighet.

I 2009, på Senterpartiets vakt, hadde ingen av soldatene i Heimevernets områdestruktur ett eneste treningsdøgn. Derfra økte det noe, med denne regjeringen øker det langt mer. Senterpartiet og Arbeiderpartiet reduserte innsatsstyrkene fra 5000 til 3000, la ned HVs skarpeste avdeling HV-016, kuttet to Heimevernsdistrikt og kuttet budsjettene til HV med nærmere 300 millioner kroner.

Senterpartiets nye medlem og tidligere general Harald Sunde foreslo å kutte Heimevernet ned til 30 000 soldater, mot nå vedtatte 38 000. Han ønsket i tillegg å kutte en tredjedel av Hæren ved å legge ned 2. Bataljon og fire distrikter, deriblant HV 11 og Setnesmoen. Den Hæren han i dag kritiserer, ble vedtatt i 2012 under hans kommando og med Senterpartiet i regjering. Det verste med dette vedtaket var at Senterpartiet i regjering vedtok en større hær enn det Sunde foreslo, uten å tilføre mer penger. Da svekkes forsvarsevnen dag etter dag.

Nå trener innsatsstyrkene og Heimevernet mer, vi bruker over en halv milliard kroner på nye feltvogner og omvæpning fra AG3 til den moderne angrepsriflen HK416 er snart ferdig. Med en budsjettvekst i år på 16 prosent, nærmere 200 millioner kroner, kan vedlikehold gjennomføres, reservelager fylles opp og utstyr og ammunisjon til trening kan skaffes til veie. Dette er bare starten. Det er viktigere at våre heimevernssoldater får det utstyret og treningen de trenger, enn å oppfylle et mål om antall bare for antallets skyld. Det er mildt sagt forunderlig å nå høre Senterpartiets omsorg for Norges forsvarsevne. Hvor var den da de selv satt i regjering?