Forsøplingen av kysten og havet er et økende problem. Marint avfall tar hvert år livet av mer enn én million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden, ifølge opplysninger fra Miljødirektoratet. Særlig er det plast som er problematisk fordi det har en svært lang nedbrytingstid.

Ifølge Miljødirektoratet havner «hvert år åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050.» Det betyr at det haster med å iverksette tiltak globalt.

Etter en lang vinter er det her i Rauma klart for vårrydding, og søppelaksjonene kommer heldigvis på rekke og rad: Renovasjonsselskapene i Midt-Norge inviterer til en felles strandryddeaksjon, Rauma kommune gjennomfører fra 25. april til 25. mai aksjonen «Hald Rauma reint!» og i tilknytning til verdens miljødag 5. juni blir det en stor plastryddeaksjon i Rauma. Det er også flott å se de mange private initiativ som blir tatt for å fjerne søppel som kommer flytende med havstrømmene, eller avfall som folk kaster fra seg andre steder i naturen.

Vi håper mange blir med og fjerner søppel og skrot som dukker opp når snøen forsvinner. Ryddeaksjonene trengs definitivt, både for å gjøre det triveligere, men også for å unngå at særlig plastsøppelet havner i næringskjeden.

Det er selvfølgelig viktig at søppel fjernes, men den viktigste jobben går ut på å begrense at marin forsøpling oppstår. Vi er glad for at Miljødirektoratet har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet. Ifølge omfattende studier gjengitt i Science, befinner de ti landene som plastforurenser mest, primært i Asia og Afrika. Og de ti landene står for 70 prosent av verdens marine plastavfall. Nøkkelen ligger i å stanse disse landenes forsøpling.