Ser at kommunestyret skal avgjøre dette på neste møte 12. september. Slike avgjørelser er veldig viktige, for de får så store konsekvenser for brukerne i mange år fremover.

Oppvekstmiljøet i alle bygder bestemmer trivsel, tilhørighet, utvikling og glade og motiverte barn og unge. Plasseringen bør ta hensyn til barnas beste. Flertallet av brukerne har hele tiden ønsket plassering ved idrettsplassen.

Dette har vel rådmann og politikere merket seg også, men likevel har det kommet to forslag.

  1. Ved siden av eksisterende barnehage, som ligger ved idrettsplassen, Måndalen stadion.

  2. På skoleområdet mellom Måndalen omsorgssenter og Måndalen skole.

Fordeler ved å legge den ved idrettsplassen:

  1. Liten trafikk og gjennomfart der.

  2. Nærhet til friluftsområde med gode turmuligheter, skiløype og ake-muligheter, idrettsplass med hall.

  3. Mye lunere, enn nede på skoleområdet med kald daltrekk nedover bygda, eller «utåvind» oppover.

  4. Barnehageutbyggingen lar seg realisere raskere. Skal barnehagen «presses» ned til skoleområdet, bør en helhetlig plan for trafikk-avvikling og skoleutbygging på plass først. Det tar tid.

Ulemper med å legge barnehagen til skoleområdet:

  1. Vanskeliggjør trafikkforholdene ved skoleområdet ytterligere.

  2. Langt til et godt et godt friluftsområde. Plassering på flate skoleområdet, lite utfordring.

  3. Dårligere værforhold, enn ved idrettsplassen.

  4. Byggestart bør utsettes, til helhetlig plan for å sikre trafikkforhold for skolebarna, er på plass. Flere foreldreråd har tatt opp denne saken. Det bør ikke bagatelliseres av rådmannen «at det er mange plasser forholdene er verre».

Å planlegge rundkjøring til henting/bringing av barnehagebarna på småskolebarnas lekeområde, er ikke holdbart. Hensynet til skolen er lite ivaretatt. Ensidig plassering av barnehagen på skoleområdet nå, låser skoleutbyggingen.

Tillit og god kommunikasjon mellom politikere og velgerne er den beste valgkamp. Kanskje vi bør få bruke samme kommunikasjonsrådgiver.