Bevaring av jordbrukets kulturlandskap krev innsats og engasjement