Naturvernforbundets holdning vil sørge for nedleggelse av beitenæringen

foto