Veblungsnes/Grytten historielag har i en årrekke (2004-2014) arrangert historiske vandringer 1. mai.

På stedet brant nesten 100 hus natt til 1. mai 1940; derfor en historisk markering på denne dagen.

I 2016, derimot, vil vi fokusere på gjenoppbygningen, og noe av det første som skjer etter bombingen, er byggingen av de såkalte Svenskehus på Veblungsnes og Åndalsnes i løpet av 1941.

Den svenske «husgaven», etterhvert  på over 600 hus, kom fra Den svenske Rikskomite og svenske Røde Kors, til spesielt krigsherjede byer og småsteder i Norge. Verdien av gaven dreide seg om ca. 5.000 kr. pr. hus. Svenske institusjoner skulle gi selve husene, mens grunnmur, innredning og transport fra grensen skulle finansieres fra norsk side. Norske arkitekter reiste allerede sommeren 1940 til Sverige for å bearbeide plantypene. Ca. 30 hus kom til Veblungsnes og Åndalsnes i løpet av 1941. «Den første familie flytter i dag inn i Svenskehus», kan vi lese i Åndalsnes Avis 30/8-41. Det var en voldsom interesse for husene blant befolkningen, står det i avisene.

Vi som vokste opp i Svenskehus i -50-åra, kan fortelle om  et yrende liv i Djupdalsgata med  barnerike familier i hver etage, ja, i noen av husene bodde tre generasjoner i perioder. («Der hvor der er hjerterom, er der husrom!»)

Noen av oss bor fremdeles i Svenskehus i Djupdalsgata. Med diverse påbygg og utbedringer er disse husa ennå svært populære med sjøtomt og praktfull utsikt over fjorden! Ett av dem ble nylig solgt for nærmere tre millioner kroner!

Historielaget vil følge opp med en mer utførlig artikkel om Svenskehusene i løpet av året, og ev. med foredrag og  fortellinger om en spesiell periode i vår nasjonale og lokale historie  og slik markere et 75-års-jubileum.

For Veblungsnes/Grytten historielag, Sølvi Heggem Lundin