FAU ved Måndalen skule mener at ny barnehage i Måndalen skal plasseres på idrettsplassen ved siden av nåværende barnehage. Det vi er opptatt av er hensynet til trafikksituasjonen og elevenes uteområde.

Angående trafikksituasjonen ved Måndalen skule: I forbindelse med innstillinga om ny barnehage viser rådmannen til rapporten fra Asplan Viak som konkluderer med at det ikke er behov for spesielle tiltak i tilknytning til skolevei i Måndalen.

Vi i FAU vil påpeke at denne rapporten ikke er relevant i denne sammenhengen, siden den ikke tar hensyn til forholdene som angår henting og bringing av elever, altså trafikksikkerheten ved skolens område.

Det som er mest problematisk med skoleveien i Måndalen er området fra omsorgssenteret og bort til skolen. Det er særlig henting og bringing av elever, samt varelevering, som skaper trafikkfarlige situasjoner. Ved å plassere barnehage med 40 + barn midt i samme område vil disse problemene bli betydelig forverret.

Asplan Viak har ikke undersøkt forhold som gjelder henting og bringing av elever til skolen. På spørsmål om metodene bak rapporten svarer Asplan Viak på e-post til FAU 4. des. 2017:

Utgangspunktet for kommunen da de ba oss utføre dette oppdraget var å få holdepunkter for å ta stilling til behovet for skoleskyss for elever som bor nærmere skolen enn 4 km, dvs en vurdering av trafikksikkerheten på skolevegstrekninger. Forholdene i forbindelse med henting og bringing ved den enkelte skole var ikke en del av oppdraget. Det har heller ikke vært kommentert eller etterspurt av kommunen etter at vi leverte rapporten.

Det vi er mest opptatt av er trafikksikkerheten på området. Med den midlertidige på/av-stigningen for skolebussen som har eksistert i over 30 år er elevene som tar buss nødt til å gå bortover den uoversiktlige og trafikkerte strekningen til skolen på de tidspunktene trafikken er verst.

Det er begrenset plass på området allerede i dag, og levering og henting av barnehagebarn er mye mer tidkrevende enn å bare stoppe bilen for å slippe av eller på skoleelever. Med mellom 30 og 40 biler som skal levere barn i barnehagen i tillegg til den trafikken som er i dag blir situasjonen helt uholdbar.

Hvis man skal anlegge både ny barnehage, ny på/avstigning for skolebussen, parkering for barnehagens ansatte, og ei sløyfe for levering av barnehagebarn og elever, så må dette nødvendigvis gå ut over skolens uteområde. Hvor mye blir det egentlig igjen av uteområdet hvis disse planene skal realiseres?

Vi ber kommunestyret om å ta alle forhold med i betraktningen når ny tomt skal velges, ikke bare de antatte økonomiske innsparingene. Ungene våre fortjener et trygt og godt miljø i oppveksten.