Jeg følger med interesse det avisene skriver om kommunesammenslåing og sonderingsprosessen som så vidt har begynt. Senest leste jeg intervjuet med ordfører i Lesja kommune, Steinar Tronhus, i Åndalsnes Avis lørdag 6. september, i anledning markeringen av Raumas 50-årsjubileum.

Her ble jeg overrasket over hva han svarte på spørsmålet om Rauma som en fremtidig kommunepartner for Lesja kommune. Sitat: ”Det frieriet som ble sendt herfra ble blankt avvist av ordføreren i Rauma.” Dette gjorde meg nysgjerrig – hvilke argumenter legger ordføreren til grunn for å ”blankt avvise” en slik sonderingshenvendelse fra Lesja kommune? Det er sikkert flere med meg som kunne tenke seg en konkretisering av motargumentene. Formodentlig finnes det også positive elementer som er vurdert. Hvilken helhetlig, politisk avveining er gjort i en så viktig sak som dette, før man ”blankt avviser” en konstruktiv henvendelse fra vår nabo i øst? Er det et flertall i kommunestyret som står bak en slik avvisning? Hvis det er tilfellet, vil det være interessant å få vite de ulike partienes standpunkter, nå som det nærmer seg kommunevalg neste år.

Fra en innbyggers ståsted, som flyttet hit pga. naturen og fordi jeg identifiserer meg med dem som hadde kreativitet og mot nok til å gjøre naturglede til kommunens flaggbærer nr. 1, ser jeg umiddelbart mange positive faktorer ved en mulig sammenslåing mellom Lesja og Rauma kommune.

1) Friluftsliv: Svært mange av kommunens innbyggere benytter seg av naturen på Bjorli og høyfjellet på begge sider av Rauma elv, Lesjaskogvatnet m.m. Det gjelder for eksempel alle jakt- og fiskeinteresserte, skikjørere, eks. Rauma Alpin og andre entusiaster, langrennsentusiaster, terrengsyklister, turgåere og familier som ønsker et flatere høyfjellsterreng, hundekjørere m.fl. Naturen og innlandsklimaet til Lesja passer godt sammen med Raumas – der oppe er det ofte tørt og kaldt, eller tørt og varmt, når vær- og føreforholdene her nede ikke er helt optimale. Det er flott å kunne ha denne naturen, klimaet og tilbudene i Lesja så nære. Det gir oss et fantastisk naturmangfold innenfor en svært liten radius. Mange Raumaværinger skulle sikkert ønske at tilbudene på Bjorli og i Lesja kommune var enda mer utviklet, men dessverre har jo ikke vi noe med det å gjøre..

2) Reiseliv: I tillegg til aktivitetene og naturlandskapene som er nevnt ovenfor, er det naturlige samarbeidsområder knyttet til Bjorli, Raumabanen, fosseopplevelser langs/i Rauma, Lesjaskogvatnet, familietilbud, matkultur, kulturtilbud og mye, mye mer.

3) Landbruk: Flere bønder og mer mangfoldig produksjon og samarbeid, burde gi et sterkere landbruksmiljø i kommunen.

4) Offentlige tjenester: Det vil kanskje være naturlig at mange av tjenestene i de to kommunene slås sammen og at mange legges til Åndalsnes. Her trengs det sannsynligvis åpne diskusjoner mellom kommunene for å kunne komme frem til eventuelle økonomiske og sosiale konsekvenser. Lesja kommunes regnskap for 2013 viste et underskudd på ca. kr 3,3 millioner kroner, og det bemerkes at det er iverksatt omstillingstiltak for at driften skal komme i balanse. En samdrift ville sannsynligvis kunne hjelpe på?

5) Avstander: 50 km fra Åndalsnes til Bjorli. 90 km til Lesja. Kanskje en splitting av Lesja kommune kunne være aktuelt – at en del går mot Dovre og en del mot Rauma? Uten sonderingsmøter vil vi imidlertid som innbyggere aldri få vite….

Annelin Henriksen,Isfjorden