Leserbrev:

Hvor blir det av debatten ordfører?

Øyvind Hovde og Lars Olav Hustad.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Før jul kunne vi i Åndalsnes Avis lese om ordfører Yvonne Wold som stelte og ordnet til jul. En «hjemme hos reportasje». Intervjuet var preget av «koseprat» og intervjuet inneholdt ikke noen spørsmål av utfordrerne karakter, om hva ordføreren tenker om framtida i forhold til budsjett, økonomiske overskridelser, demografi, samfunnsutvikling osv. Noen dager senere kunne samme avis presentere et intervju med kommunedirektøren, der hun ble utfordret på temaer som vi i Rauma Høyre anser som vesentlige. Kommunedirektøren ble spurt om sine tanker omkring budsjettvedtaket. Strengt tatt er dette «uinteressant», da kommunedirektøren skal utføre det som kommunestyret bestemmer i budsjettet.

Det hadde vært veldig interessant å få høre fra ordfører og varaordfører om hva de tenker om de samme spørsmålene som kommunedirektøren fikk. Men vi i Rauma Høyre har registrert at utfordrende saker svarer visst administrasjonen på, mens «kosesaker» tar ordfører seg av. Om dette er bevisst fra politisk ledelse skal vi ikke ta stiling til, men vi mener det er med på å forhindre en god debatt. Det er mye som tyder på at det politiske engasjementet blant Raumas befolkning har sunket betraktelig de siste par årene. Dette er bekymringsfullt, fordi gode debatter og meningsbrytende utvekslinger bringer samfunnet framover.

Før valget var ordføreren og hennes parti veldig opptatt av prosesser og åpenhet. Med den tausheten som råder både i det offentlige rom og i det politiske ordskifte er det all grunn til å stille spørsmål om prosessene, og hva det er som egentlig foregår.

Vi i Rauma Høyre har bestandig hatt, og har høye ambisjoner for Rauma. Vi har bestandig flagget disse. Vi har lagt vekt på et tydelig budskap, et godt og konstruktivt samarbeid med våre samarbeidspartier, og gjennomført våre ambisjoner så lenge vi har fått flertall. Sammen med våre samarbeidspartier har vi fått til mange ting som vi ser ordføreren omsider trekker fram som suksesser. En av de største er etableringen av Romsdalsgondolen. Den har bl.a. ført til mange nye arbeidsplasser, tilflytting og en enorm markedsføring av kommunen. Dette har gitt, og vil gi store ringvirkninger. Ordføreren stemte for øvrig mot byggingen av gondolen.

Vi i Rauma Høyre forventer ikke flertall for noen av våre forslag, men vi forventer at når vi belyser store utfordringer for Rauma, så blir vi ikke møtt med taushet.

Vi i Rauma Høyre forventer også at Åndalsnes Avis utfordrer ordfører og varaordfører på de utfordringene som omtalt ovenfor.