Leserbrev:

Rauma i vinden

Fotokred: Burvang & partners 

Leserbrev

Rauma har de siste årene gjort en grundig jobb med å posisjonere seg som Norges tindehovedstad. Ikke bare har man utnyttet de flotte naturlige attraksjonene som ligger som en perlesnor oppover Romsdalen, man har også evnet å løfte blikket og hevet den naturlige standarden.

Et engasjert lokalsamfunn har gjort nybrottsarbeid i installering av via ferrata og nå senest den innovative gondolbanen som har åpnet det ville naturlandskapet for allmennheten.

Men hvorfor stoppe her?

Nå er det på tide at Rauma bringer sin stolte tradisjon videre inn i det grønne skiftet. For ikke bare har Rauma solide røtter i sin friluftstradisjon, man har også vært ledende innen fornybar energi, helt tilbake til Mardalsutbyggingen på 70-tallet.

I fjellene rundt Åndalsnes ligger enorme urørte ressurser. Vindkraft trekkes frem som en av løsningene på vår tids store energikrise og her sitter Rauma på en unik mulighet til å vise verden hvordan bærekraftig utvikling kan og burde gjøres.

Romsdalseggen er på mange måter regionens ryggrad. Og her ligger en gylden mulighet til å vise hva regionen står for. Hva ville vel vært bedre enn å forene naturopplevelsen og lokalbefolkningens grønne "spirit"?

Herved lanseres ideen: VINDPARK PÅ ROMSDALSEGGEN

Å kombinere turisme og bærekraftig grønn energi vil virkelig sette Rauma på kartet og vise verden hvordan en stolt naturforvalter går den grønne fremtiden i møte. Ikke bare vil dette generere lokale arbeidsplasser, her får man kortreist energi som kan brukes til både gondolbanen og supplere cruiseskip med landstrøm slik fremtiden vil kreve.

En utbygging av vindkraft på selve eggen vil innebære minimale inngrep, og det lille som kreves av infrastruktur vil komme lokalbefolkningen til gode i form av enklere atkomst til de flotte naturområdene.

Her sitter Rauma på en unik mulighet, når kommer det første spadetaket?