Leserbrev:

Hvordan skal «småpartiene» vinne markedsandel når de blir utstengt av media?

Arne Hoem (Pensjonistpartiet). Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Pensjonistpartiet avholdt sitt første landsmøte den 12. – 14. April 1985. Det ble registrert som politisk parti den 6. Mai 1985 hos Notarius Publicus i Oslo.

Vi mener videre at hvis seniorer ikke har behørig innflytelse på politiske beslutninger vil viktige behov for eldre og rettigheter til seniorer i stadig større grad bli salderingsposter på stramme offentlige budsjetter.

Det er derfor viktig at godt voksne opptrer som en mer samlet politisk gruppering, slik at vi får den påvirkningskraft på styringen av samfunnet som vi har krav på i henhold til vanlige demokratiske spilleregler.

- Respekt for et levd liv som innehar masse kompetanse som er nødvendig å videreføre i samfunnet.

Hvorfor stenger NRK-TV2-VG-Dagbladet de små partiene ute?
Dette er undergraving av demokratiet og en forskjellsbehandling som favoriserer de store.

Gjelder både valgomater og innlegg.

Ved meningsmåling foretatt av Norstat for NRK / Aftenposten 17. august 2021 hadde «Andre» 5,8 en framgang på +1,9 siden målingen foretatt 13. august.

Det hadde vært mulighet og sett opp en tabell med de 10 «småpartiene» på lik linje med de 9 «store» partiene.

Stortingspartiene får statlige midler i millioner til å drive valgkamp med. En sak i riksmedia og på TV har sin verdi i millionklassen.
Vi «småpartiene» må skaffe til veie egne midler for å nå ut til velgerne med vår politikk. Her ber vi om forståelse spesielt fra MEDIA, kan det bli noe hjelp å få?