Minneord

Torgeir Næss til minne

Torgeir Næss.  Foto: Marie Myklebostad

Leserbrev

For kort tid siden mottok Rauma historielag, dets medlemmer og venner budskapet om Torgeirs bortgang. Vi visste at Torgeir den senere tid hadde fått medisinske utfordringer som han ble behandlet for på Ålesund sykehus. Dette til tross – etter en tid så flere av oss at Torgeir tok sykkelen fatt og jevnlig ble observert rundt Sogge. For en tid tilbake stoppet jeg han for en prat, han på sykkel og jeg i bil. Han kunne fortelle at han ikke pleide å stoppe og gå av sykkelen når han var på sine turer, men ville gjøre et unntak her! Dagen før hadde han vært til behandling i Ålesund.

Torgeir var Åndalsnes-gutten som kom tidlig med i fotball og skolekorps, og disse egenskapene og interessene utviklet han senere med bravur. Han spilte mange år i ÅIF, på tredje nivå i deler av 60-årene. Under studiedagene i Oslo avanserte han til første nivå med spill i sportsklubben Skeid i flere år.

Torgeir og familien kom tilbake til Rauma i 1980, hvor han fortsatte sin lektorgjerning på RVS etter flere år i den gang Tysfjord kommune i Nordland. Her gjenopptok han sitt fløytespill i ÅMF, til like med sin far. I tillegg fortsatte han sitt arbeid i ÅIF-miljøet på mange plan.

Han rakk også en periode i kommunepolitikken, minnes jeg.

Etter at Torgeir bosatte seg på Åndalsnes, viste han snart stor interesse for lokalhistorie og kulturminnearbeid gjennom skrift og tale. Det er ikke få innlegg og skrifter han har framført i Åndalsnes Avis og ved ulike anledninger om store og viktige hendinger i kommunen og særlig i Åndalsnes-området. Temaene spente ofte vidt og viste framveksten av Åndalsnes både før og etter krigen. Han var gaid for mange kulturminnevandringer, hvor innhold og formål var å fortelle om vår felles kulturarv, hvor hendinger eller bygningsmassen før og etter krigen gjerne var tema.

Rauma historielag vil først og fremst huske han for det store arbeidet han la ned ved å dokumentere fortellinger, begivenheter og hendelser som har funnet sted i indre Romsdal over et langt tidsspenn. Ved intervju, samtaler og søk i arkiver o.l. har han festet på trykk interessante og viktige historiske hendinger som for all ettertid vil bære hans navn. Det er således ikke tilfeldig at Torgeir Næss var blant stifterne av Rauma historielag høsten 2007, som så ble registrert i enhetsregistret i februar 2008 med offisiell stiftelsesdato. Med fagkrets fra historie og språk fra universitet, falt det naturlig at Torgeir tok plass i skriftnemnda, og der ble han en av «driverne» fram til sin «døyande dag». Foruten å være en veileder og fagkyndig ovenfor mange av forfatterne/bidragsyterne, har han som nevnt bidratt med flere artikler i alle de 13 årbøkene historielaget har utgitt. Skriftnemnda er blant bærebjelkene i lagsarbeidet, og her har det vært nedlagt et betydelig arbeid også av flere. Torgeir var også hovedredaktør for jubileumsboka om ÅIF sin 100 årlige historie som ble utgitt i 2017. Et praktverk hvor historiker og skribent får vist sine kvaliteter.

Historielagets årbøker, sammen med Åndalsnes Avis sine arkiv/Rolf Larsen, Nordmannsamlinga, sogebøker fra deler av kommunen og noen bedriftsbøker knyttet til jubileer, er vel langt på veg det historiske materialet vi har tilgjengelig. Å kjenne vår historie og opprinnelse og «hvordan ting ble til», er viktig for vår identitet og eventuelle stolthet. (Lokal) historiker Torgeir bidro her vesentlig til at vi har flere skriftlige kilder og arkiv til vår historie, og vi vil minne en person som var lett og hyggelig å samarbeide med. Aldri ble en forespørsel møtt med et negativt svar.

Torgeir etterlater seg ektefelle, tre barn og barnebarn samt andre nærstående. Vi skjønner deres sorg, og vi kan ikke annet enn å gi uttrykk for vår medfølelse. Torgeirs navn vil for alltid bli å finne i hans skrifter, og det vil minne mange av oss på hvem han var!

På vegne av Rauma historielag

Arne S Lillehagen og Ågot Alnes Orvik