Leserbrev

Tvungen hytterenovasjon i Rauma kommune

Hans Skiri.  Foto: Stein Siem

Leserbrev

Ser at det første avisinnlegget til Jonny Hansen har skapt debatt etter at kommunens medlemskap i RIR har medført at alle hytteeiere i kommunen, til stor fortvilelse for mange, er pålagt å delta i en ordningen med tvungen hytterenovasjon med påfølgende gebyr.

Som saksansvarlig for blant annet renovasjon i Rauma kommune i nærmere 30 år, har jeg lenge kjempet imot at det ble innført en tvungen hytterenovasjonsordning i Rauma kommune. Hvorfor? Jo, fordi dette for veldig mange er en helt unødvendig ordning.

Først og fremst så har vi, så langt jeg vet, ikke hatt et forsøplingsproblem i fjellheimen vår tilsvarende det problemet med private søppelfyllinger som jeg har måttet kjempe for å få avsluttet i lavlandet.

Kun en gang i løpet av alle disse årene har jeg måttet rykke ut for å få avsluttet en søppelfylling i fjellheimen. Omfanget var lite.

Jeg har ellers også jobbet mot tvungen hytterenovasjon blant annet fordi cirka 70 prosent av hytteeierne i Rauma også bor i Rauma. For de fleste av disse er det helt naturlig, og også mest praktisk, å ta med seg avfallet hjem, der de som oftest ikke har produsert avfall mens de har vært på hytta. Det å måtte kjøre en omvei til et av de etablerte, og dessverre ofte forsøplede og misbrukte hyttemottakene, blir da for de fleste en tungvint løsning.

Jeg har derfor ment man bør legge til rette for en ordning med frivillig hytterenovasjon for de som er bosatt i en annen kommune, og selvsagt også for de som evt. ønsker en slik ordning av kommunens egne hytteeiere.

I alle de årene Rauma var en del av NIR hadde kommunen et veldig godt samarbeid med både NIR og J.O. Moen Miljø AS. Kommunen hadde i dette samarbeidet også en viss form for selvråderett som gjorde at vi kunne tilpasse ordningene til egen kommune og egne innbyggere.

Denne selvråderetten føler jeg ikke lenger vi har etter at vi ble medlem i RIR.

Min frykt er nå at kommunens innbyggere etter hvert også mister mer og mer kontakt med vår egen lokale renovatør J.O. Moen Miljø AS, som med ekstraordinær omsorg, inngående lokalkunnskap og med lokale arbeidstakere, i alle år har gjort en fantastisk innsats til beste for alle kommunens innbyggere.

I verste fall kan RIRs egne biler, gjerne med fremmede sjåfører, om ikke lenge bli byttet ut med våre lokalkjente og erfarne renovatører.

Kan ikke dette egentlig løses ganske enkel? Det er jo helt sikkert mange hytteeiere også i andre RIR-kommuner, som ikke applauderer RIRs tvungne hytterenovasjonsordning. Dersom styret i RIR omformulerer teksten i renovasjonsforskriften slik at hytterenovasjonsordningen går fra å være tvungen, til å bli frivillig, så er vel problemet løst? En slik omformulering i forskriften vil jo også medføre at ordningen blir lik i alle RIR-kommunene.

Dette tror jeg vil skape mer tilfredshet blant veldig mange hytteeiere både i Rauma, og i de andre RIR-kommunene, som da vil slippe en urettferdig renovasjonsavgift for en pålagt renovasjonsordning som de ikke har bruk for.

Etter min erfaring vil det heller ikke medføre mer forsøpling i fjellheimen.