Leserbrev

Nei, Terje Tovan, Åndalsnes jubler ikke for at E136 legges utenom

Svein Kroken.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

En veiomlegging slik Nye Veier planlegger, vil påvirke Åndalsnes som samfunn svært negativt.

Svein Kroken
Leserbrev

Tidligere politiker fra borgerlisten i Molde Terje Tovan står frem i RB og ÅA tirsdag 8. september og mener at Åndalsnes bør juble for at E136 kan bli lagt utenom sentrumsområdene i Åndalsnes.

Grunnen til at vi skal juble er at han ser for seg at Åndalsnes har en strålene fremtid innen reiselivet som destinasjon med naturbaserte opplevelser. Da skal man ikke dra tungtrafikken gjennom sentrumsområdene.

At Åndalsnes har en stor turisttrafikk, og har en stor fremtid innen reiselivet, er noe vi i Åndalsnes og Rauma har vær klar over i lang tid.

Vi har Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen, Rampestreken, Raumabanen og fjorden. I tillegg har vi andre utallige flotte fjell og turer.

Nå har til og med filmbransjen kastet seg over Åndalsnes og Rauma, nå på sensommeren har vi 2 store filminnspillinger med verdensstjernen Tom Cruis og ikke forglemme kompani Lauritssen, en megasuksess på TV2

Ja, nå svinger det i Åndalsnes og Rauma, og vi er i gang med å bygge gondolbane, så dukker Terje Tovan, fra Molde opp, og ødelegger feststemningen, for oss.

Nå vet jeg ikke hvor godt kjent Terje Tovan er i Åndalsnes, men han gir utrykk for at han er engstelig for at tungtrafikken skal kjøre i ring nede i sentrum, det gjør den ikke. Trafikken ble i 80 årene lagt utenom Åndalsnes sentrum og ned til Øran.

Sentrum av Åndalsnes vil fortsatt være en idyllisk plass for turister, cruiseskip og andre tilreisende. En oase, som mange av våre naboer vil misunne oss.

Forslaget Tovan bejubler er at selskapet Nye Veier vil bruke 17,5 milliarder av storsamfunnets midler til å bygge ny trase og tunneler på E136 fra Trollveggen/Isterdalen/Måndalen, det vil kunne forkorte reisetiden til Sunnmøre med 12 til 14 minutter. Dette skal vi i Rauma juble for iflg. Tovan.

Det Tovan glemmer er at trafikken fra Molde/Nordmøre fortsatt må kjøre gjennom det Tovan kaller sentrumsområder. Det betyr at krysset ved Øran, er et trafikknutepunkt uansett, og for at gods fra og til tog terminalen skal kunne fraktes, kan ikke veien fra Sunnmøre legges utenom.

Godstoget på Raumabanen starter opp igjen i april 2021 og vil frigjøre E136 for 10 000 trailere årlig – dette vil selvsagt ta brodden av bekymringene som Tovan har for tungtransporten. Miljømessig vil dette være en riktig satsning, som storsamfunnet støtter opp om.

For samfunnet, er det eneste riktig og følge opp Statenes Vegvesen sine planer, med fornyelse og utbedringer av E136 langs nåværende trase, som har kommet langt i planleggingen og arbeidet.

Anleggsarbeidene for 136 Romsdalen fra Sogge bru til Horgheim ble for få år siden ferdigstilt. Storsamfunnet har allerede brukt betydelig midlere for en fornyelse av deler av strekningen.

Nye Veier planlegger vei i et landskapsvernområde, og det er uakseptabelt. Det er meget stor rasfare i område i området ved Trollveggen, det er ikke uvanlig at blokker på 4 til 8 tonn raser ned i det som vil bli den fremtidige veibanen. Rasfaren er så stor at erfarne klatrere avstår fra klatring i deler av området.

En veiomlegging slik Nye Veier planlegger, vil påvirke Åndalsnes som samfunn svært negativt. Et samfunn som er bygd opp med moderne infrastruktur, handelsbedrifter, reiselivsbedrifter, produksjonsbedrifter og godsterminal for jernbanen. For Rauma Kommune vil en endring i reisemønstret medføre reduserte skatteinntekter og aktivitet.

Det vi i Rauma må gjøre er å støtte opp under Statenes Vegvesen sine planer om en utbedring av planlagte parseller på strekningen Marstein/Stuguflåten, slik at vi får en trygg og sikker vei med redusert reisetid. E136 Romsdalen har ligget på sikker plass i gjeldene NTP og vil forhåpentligvis stå på stikker plass i kommende NTP – så deretter må Veblungsnes på plass.

Vi må få E136 Romsdalen så bra, at når gjennomgangstrafikken i fremtiden er kommet til Otta, og kan ta av over en fremtidig ny trase over Strynefjellet, må vi sørge for en konkurransedyktig reisetid, via Åndalsnes, gjennom E136 Romsdalen for trafikantene som skal videre inn i fylket. Nå handler det om å få på plass en oppstart bevilling for Stuguflåten/Rødstøl på 50 millioner for 2021. For å få til dette, må alle våre politikere bruke sin påvirkningskraft inn i sine partier. Vi må mobilisere og vi må mobilisere raskt.