Leserbrev

Er det riktig å bruke 3 millioner i året ekstra for 25 ungdommer i Måndalen?

Renate Soleim, leder i Rauma Høyre.  Foto: Privat

Leserbrev

I disse dager er planleggingen av nye Måndalen skole i full gang. Rauma Høyre er glad for at barn i Måndalen får ny skole. Det har hele kommunestyret vært enige om. Derimot er vi i Høyre helt klar på at det å bygge u-skole i Måndalen ikke er forsvarlig verken faglig eller økonomisk. I forrige uke kom SSB med en heller dyster framskriving av folketallet i Rauma. Målet må selvsagt være å motbevise denne framskrivingen, men man kan ikke stikke hode i sanden å late som om det ikke blir færre barn og flere eldre i kommunen vår i årene som kommer. Alle distrikskommuner opplever det samme, men for Rauma sin del så er denne utviklingen markant. Det betyr at ressursene i kommunal sektor i enda større grad må dreies mot helse og omsorg. Da kan vi ikke bygge en u-skole i Måndalen når vi har en god stor skole 20 minutter unna.

Det er altså slik at det ca blir 25 ungdommer fra Måndalen som vil utgjøre tre trinn på u-skolen de nærmeste årene. Ser vi på framskrivingen fra SSB vil det bli enda færre i framtida. Innfjordselevene skal i utgangspunktet også til Måndalen, men vi har sett over flere år at foresatte i Innfjorden velger å la sine ungdommer gå på skole på Åndalsnes. Til og med en av forkjemperne for u-skole i Måndalen, varaordfører Magnhild Vik, velger å sende sine barn til Åndalsnes u-skole.

Netto ekstra driftsutgifter for å drive en u-skole i Måndalen vil være nærmere 3 millioner kroner. Dette må selvsagt tas fra en plass. Mener ordfører og varaordfører at det er riktig at andre skoler må kutte fem stillinger, eller at man må kutte fem stillinger innenfor helse og omsorg for at 25 ungdommer skal få skole i bygda når det er u-skole 2O min unna?

Høyre er også svært opptatt av det faglige tilbudet i skolen. Med en så liten u-skole, vil det bli problematisk å rekruttere riktig lærerkompetanse i alle fag. Vi er skuffet over SV, som liker å framstille seg som et «skoleparti». Deres ja til u-skole i Måndalen viser at innholdet i skolen ikke betyr noe.

Rauma Høyre er også overrasket over at fagforeningene i Rauma både for lærere og helsesektoren ikke er på banen i denne saken. Å bygge ny u-skole i Måndalen vil føre til færre ressurser for eldre og ikke minst for de barna som strever på skolen, fordi det er antall timer til spesialundervisning som ryker først når ressursene ikke strekker til .

Hver gang Høyre har prøvd å stille disse spørsmålene i formannskap og kommunestyret blir vi møtt med en taushet av politisk ledelse. Er det ingen i posisjonen som tar innover seg fakta?