Leserbrev

Ta i bruk Vangstun som bofelleskap for eldre

Åpent brev til Eldrerådet i Rauma.

Karin Husøy. 

Leserbrev

Pensjonistforeningen i Isfjorden og Åndalsnes har drøftet hvordan denne bygningen kan bygges om til «Bofellesskap med små leiligheter for eldre»

Vi ber om at Eldrerådet i Rauma tar opp saka om gjenbruk av Vangstun og viderefører behandlinga av saka til Rauma kommunestyre.

Under byggingen av Helsehuset på Åndalsnes pekte flere på at 90 rom var for lite til en stadig voksende gruppe av eldre mennesker som ville ha behov for økt pleie og tilsyn. Planene for Helsehuset gikk ut på at kommunen ikke skulle øke tallet på rom, heller ikke øke budsjettbevilgninger til eldreomsorgen. Kommunen hadde bestemt av de eldre skulle bo i hjemmene sine så lenge de kunne.

Dette var det enighet om blant de heimeboende eldre også. Statistikk om eldreutviklingen viser imidlertid at eldre nå lever lengre og trenger mer pleie og tilsyn. Vi får også flere yngre eldre, mellom 60 og 70 år, som vil trenge helseomsorg i større grad enn tidligere.

Kommunen vår har ikke lagt dette inn i de framtidige planene for eldreomsorg. De har ikke forberedt seg på denne utviklinga. Løsningen på dette problemet må nå løses raskt om ikke hjelpetrengende eldre skal havne på lange ventelister.

Den nyoppsatte institusjonen i Måndalen er et godt eksempel på hvordan kommunen kan legge til rette for etablering av gode og rimelige boliger for eldre.

Ensomhet blant eldre er utbredt, særlig blant heimeboende eldre. Vi mener at denne boformen som nå prøves i Måndalen kan løse dette problemet.

Sentraliseringen av eldreomsorgen som skjer i Rauma nå er ikke beste løsningen for eldre. Det vil medføre uro og mye unødig flytting av eldre.

Kommunen må bygge ut flere slike rimelige og enkle botilbud som de i Måndalen, i andre deler av kommunen også.

Vangstun er en gammel bygning som med rimelige kostnader kan bli en god løsning på typen «bofellesskap for eldre». Vangstun ligger sentralt med kort veg til kulturhus, bibliotek og svømmehall. I tillegg gode og skjermete turområder. Frelsesarmeen og bedehuset gir begge aktivitetstilbud som mange eldre deltar i. Området rundt Vangstun har allerede flere omsorgsboliger. Ved å ta i bruk kjøkkenet og oppholdsrommene i den tidligere aldersheimen Vangstun, kan kommunen gi flere eldre tilbud om middagsservering og tilrettelagt treningsmuligheter der.

Vangstun har seks brukbare enkeltrom og to toroms i hver etasje. Det er toalett og et lite kjøkken på rommene, men mangler dusj/bad. Da er det opplegg for vann og avløp i alle rom. Ønskes det større boenheter, kan to rom slås sammen.

Gjenbruk av eldre bygninger har ikke vært gjennomført i Rauma tidligere.

Vi pensjonister finner gjenbruk av eldreinstitusjoner til mindre boenheter, fornuftig.

Pensjonistforeningene i Isfjorden og Åndalsnes har nærmere 200 medlemmer. Vi har stor kompetanse på temaet rundt bo- og helsetilbud for eldre og vi ber Rauma kommune benytte seg av dette og ta våre medlemmer med i sin planlegging av bygging av ulike boligformer og utforming av eldreomsorgen i kommunen vår.