Leserbrev

Tungt å bli beskyldt for å åpne for samarbeid «andre veien»

Magnhild Vik.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Geir Kleparker – i en turnering er det mange kamper. Jeg tror du har hørt fløyta fra enn annen kamp.

Det er ganske frustrerende å oppleve denne repeteringen av at jeg har åpnet opp for samarbeid med Høyresida i Raumapolitikken.

I gruppen «Rauma – politisk debatt» på Facebook går diskusjonen livlig. Utgangspunktet er at jeg har skrevet at tradisjonelt er Senterpartiet et sentrumsparti, og kan samarbeide begge veier, som svar på et spørsmål stilt av Johannes Schjølberg. Videre nedover i tråden skriver jeg blant annet dette:

 • Vi i Sp vil samarbeide med de andre partiene som vil ha et skifte, og støtter ikke sittende ordfører
 • Vi har samarbeidet bra med SV og Ap denne perioden.
 • Det er logisk at vi fortsetter å samarbeide med SV og Ap
 • Vi vil ha en endring i politisk styring i Rauma
 • Hvis Høyre får ordfører og Sp får varaordfører hadde det nok blitt liten endring – underforstått uaktuelt
 • Vi støtter ikke Høyres ordførerkandidat
 • Uansett hvem som får ordfører skal alle 27 samarbeide om å finne gode løsninger for Rauma de neste fire år
 • Vi har vedtak i medlemsmøte på at vi ikke skal støtte Hustad som ordfører

Du skriver at jeg har blåst i fløyta – hvis du med det sikter til mitt innlegg i avisa: «Vil Senterpartiet samarbeide med Høyre?» så var det svar til Olav Huseby sitt innlegg med spørsmål om dette. Overskriften skulle være «Svar til Olav Huseby», men dette ble ikke tatt med. Jeg svarer han blant annet at vi vil ha et skifte og at vi ikke støtter sittende ordfører. Teoretisk – som et sentrumsparti kan vi samarbeide til begge sider, men i Rauma vil vi ikke.

Gro Haugen stiller også spørsmål til meg i et innlegg på samme forum på FB: Vil jeg søke støtte hos H for selv å bli ordfører? Her svarer jeg:

 • Jeg vil ikke bryte avtaler eller lovnader for å sikre meg selv personlige fordeler
 • Jeg vil ikke ha skarpe – nesten fiendtlige skillelinjer i Rauma-politikken
 • Det er politikken som er viktig – vi har vært uenige med høyresiden i mange store saker, så nært samarbeid den veien er vanskelig for Sp
 • Jeg har respekt for velgerne, og vi skal forhandle om verv og posisjoner

I samtaler med de andre partiene MDG, SV, Ap og Pp var det som du skriver i innlegget ditt vi i Senterpartiet som ville skrive avtale – vi hadde faktisk også et forslag til utkast som kunne endres på – men det ble lunkent mottatt av dere andre. Det kan jo også tolkes slik at flere vil ha mulighet til å «skifte lag»? Vi har også vært svært klare på at det er valgresultatet som vil legge de viktigste premissene.

Fra å være det partiet som helst vil ha en avtale med dere andre til å forplikte samarbeidet vårt allerede nå, synes jeg det blir tungt å bli beskyldt for å være den som åpner opp for et samarbeid «andre veien». Men de som vil misforstå får jo bare gjøre det.

Kort oppsummert for dem som ikke orker å lese hele innlegget:

 • Senterpartiet vil ha et skifte i politisk styring i Rauma
 • Vi støtter ikke sittende ordfører
 • Vi samarbeider gjerne med Ap, SV og de andre partiene som vil ha et skifte

Den 9. september (eller kanskje over midnatt ) skal vi møte representanter fra disse partiene for å forhåpentligvis diskutere oss fram til en god løsning for Rauma for de neste fire årene. Jeg håper på redelig spill av alle når kampen startes den 9. september!

Godt valg!