Leserbrev

Vågstranda/Hjelvik/Våge – velkommen tilbake til Rauma

"Forslaget vil innebære at Rauma kommunestyre starter diskusjoner med representanter for Vågstranda om å trekke tilbake søknaden"

Arne Hoem.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Pensjonistpartiet har i sitt valgprogram at partiet så snart det nye kommunestyret i Rauma er konstituert, så vil partiet fremme et forslag vedrørende grensejusteringen med Vestnes som koster kommunen 424 innbyggere.

Forslaget vil innebære at Rauma kommunestyre starter diskusjoner med representanter for Vågstranda om å trekke tilbake søknaden om grensejustering mot Vestnes fra 01.01.21.

Den lovede bompenge avviklingen i Vågstrandtunnelen, sammen med avtale om at Vågstranda grunnskole skal bli opprustet og forbli en kommunal skole/friskole så lenge foreldre med barn der, ønsker dette, skulle kunne være en basis for slike diskusjoner.

I tillegg bør kommunen bidra med etablering av kunstgressbane og etablering av nytt boligfelt for bygging av selveierboliger eller utleieboliger i regi av Rauma Boliger.