Leserbrev:

Hvem vinner?

Magnhild Vik. 

Leserbrev

I sosiale media har det blitt stilt spørsmål om hvem andre enn Lars Olav Hustad som vil bli ordfører.

Svarene er mange og forskjellige, men sett fra min synsvinkel er det i teorien ni personer som vil det.

Den som står øverst på en politisk liste kan bli ordfører. Og i Rauma har vi ni partier: Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Frp, KrF, SV og Venstre, som har representanter i kommunestyret siden sist valg. I forkant av dette valget har vi to nye: Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet.

Så har det denne valgperioden vært en tydelig høyreside og opposisjon. 14-13. Når det nå blir nytt valg, så løses i teorien disse linjene opp, og man kan få nye samarbeid mellom partier, på kryss og tvers.

Noen har sagt at det er bare en kandidat på høyresida, og det er Lars Olav Hustad. Jeg blir litt forundret over at Frp og Venstre allerede har kastet inn håndkledet i «konkurransen». KrF gikk tidligere ut og sa at de kunne like gjerne samarbeide med andre, så her ser vi at «blokka» løser seg opp i forkant av valget.

Vi som har vært i opposisjon – Sp, Ap og SV har gått ut og sagt at vi har hver vår ordførerkandidat. Vi er tre forskjellige personer som fører hver vår politikk, og vil selvsagt at flest mulig stemmer på oss. I tillegg har vi som nevnt også to nye partier med hver sin toppkandidat. Da har vi fått høre at «Hvis man stemmer på høyresida vet man hva man får – hvis man stemmer på noen av de andre partiene blir det kaos og ingen vet hvem som blir ordfører!» Vi har til og med blitt utfordret på å lansere en kandidat for «venstresida»!

Vel – demokratiet i Norge er slik at alle som vil kan starte et politisk parti, man må bare ha nok underskrifter først. Så kan man stille til valg, og da selvsagt prøve å gå for ordførervervet. I rikspolitikken har vi flere eksempler på små partier som stiller til stortingsvalg: Kystpartiet, Piratpartiet, Det politiske parti for å nevne noen. Så har man de mer etablerte, der Høyre og Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært de største. Når vi ser på hvilke partier som har hatt statsministeren i Norge de siste 50 årene, har Ap hatt ni, Høyre tre, Senterpartiet én og KrF tre.

Poenget mitt med å gjengi dette, er jo at det er ikke nødvendigvis de største partiene som får statsministeren eller lokalt: ordføreren. Det er forhandlinger mellom partiene om hvem som skal samarbeide, og hvilke verv de ulike partiene får. Slik er det i alle land og kommuner som har flere enn to partier.

Det som er avgjørende er jo valgresultatet!

I Rauma, som i alle andre kommuner, skal vi etter valget forhandle om verv: Ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer, medlemmer av ulike styrer og utvalg m.m. Da er det jo hvem som kan samarbeide og få flertall som er avgjørende for hvem som får de ulike plassene.

Det som er viktig for meg og Senterpartiet, er at folkeviljen blir hørt. For meg er det naturlig at det største partiet i en samarbeidsgruppe bør ha førsterett på det fremste vervet. Uansett vil en slik forhandling føre til at de partiene som samarbeider får gjennomslag for sin politikk, eller at de får verv som de er interesserte i å ha, selv om partiet er lite. Alle må føle at de sitter igjen med noe.

Enkelte har som nevnt etterspurt én kandidat fra «venstresida». Dette er ikke et alternativ. Det er helt vanlig alle partier har sin egen førstekandidat. Det er Frp og Venstre sitt valg å støtte opp om Hustad allerede nå. Vi andre vil vente på valgresultatet for å se hva velgerne i Rauma sier. Så – for å svare på spørsmålet i overskriften: Stem! Partiet med flest stemmer har best forutsetning for å legge premissene.

Glem tidligere valg, les programmene til de ulike partiene og gjør deg opp din egen mening om hvilken politikk du vil skal gjelde de neste fire år! Og stem gjerne Senterpartiet. Godt valg.