Vil gondolplanene bidra til å legge sentrum dødt?

Geir Klepaker.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Har vi glemt tidligere vegvalg? Jeg husker da Romsdalseggen skulle ut på «høring» og det var nå eggens framtid skulle formes. Som tidligere aktiv i Romsdals Tindegruppe skulle vi uttale oss om både ruter og sikkerhet. Jeg husker godt at det ble diskutert hvilken retning som var best. Fra Venjedalen til Åndalsnes eller motsatt? Den fysiske påvirkningen er nok minst fra Åndalsnes til Venjedalen. Likevel ble Venjedalen til Åndalsnes valgt av flere grunner. En av de viktigste var nok at gjestene skulle avsluttet i sentrum for å legge igjen mest mulig penger før de satte seg i bilen og dro heimover. Har vi helt glemt dette?

Ved bygging av gondol med tilhørende parkering og servering på toppen er jeg redd for at dette vil gå utover sentrum. Mange vil nok ta en lengre pause på toppen før de tar fatt på nedturen fra Aksla, og noen vil velge gondolen. Uansett vil en del allerede ha handlet det de trenger eller kanskje komme direkte fram til bilen uten at de velger å bruke sentrum ... Dette er i strid med tidligere planer om å få gjestene til å avslutte turen ved å forhåpentligvis handle i sentrum.

De som velger eggen eller bare skal ta en kjapp’en på toppen vil nok totalt bruke mer penger i Rauma, men vil de bli fordelt rettferdig? For meg virker det som en vridning av fortjeneste vekk fra sentrum og over på noen få. I tillegg vil nok godt over 50 prosent av det nye selskapet ha eksterne aksjonærer som vil flytt pengene ut av kommunen. Sentrum trenger gode sommermåneder for å overleve en tung vinter. Jeg ønsker derfor at følgende spørsmål belyses og vurderes:

Hvordan vil de nyeste planene for Aksla påvirke Romsdalseggen og gjestenes handlemønster?

Det er kanskje tall Romsdalen AS ikke ønsker, hvem vet ...