Debatt

– Kan ikke miste flere sauebønder

"Dersom noen velger å slutte med sau, får det ikke bare konsekvenser for den enkelte bonde"

Anna Håland Berget  Foto: Stein Siem

Leserbrev

I løpet av sommeren har mange sauebønder i Rauma kommune nok en gang opplevd å miste flere dyr enn de kan tåle. I jerveområdene rundt Verma og Ulvådalen har man mistet rundt 300 sau og lam. Det er vondt å oppleve dyr som lider, det sliter på motivasjonen og det sliter på lommeboka. Snart kan det være nok for noen av disse bøndene. Styret i Rauma bondelag oppfordrer myndighetene til å ta dette på alvor.

Dersom noen velger å slutte med sau, får det ikke bare konsekvenser for den enkelte bonde. Sauenæringa er ei viktig næring i Rauma og ringvirkningene vil merkes for sambygdinger, næringslivet, turister og naturglade mennesker.

Det er ikke bare områdene innerst i Ulvådalen som står i fare for å gro igjen. Disse sauebøndene dyrker jord og bruker beiteområder rundt om i flere bygder i Rauma. Vi vil ha jerv i Møre og Romsdal, men vi vil ha en forvaltning av jerven som gjør at sauenæringa også kan klare seg bra.

Rovviltnemnda for Midt-Norge har redusert arealet på forvaltningsområdet for jerv, slik at de tre ynglingene vi skal ha i Møre og Romsdal først og fremst vil lokaliseres rundt Nesset og indre del av Rauma og Norddal. Dermed blir det større press på noen få områder, mens det blir lettere å få fellingsløyver i resten av fylket.

Når rovviltnemnda nå skal se på denne saken på nytt, mener vi at de må ta hensyn til de få bøndene som har beitedyr i jerveområdet. Det er ikke rett at noen få skal ta hele byrden med jerv i sine fjellområder.

Vi i styret i Rauma bondelag mener videre at jegere og sauebønder ikke skal bære ansvaret alene for å ta ut de jervene det blir gitt fellingstillatelse til. Når Stortinget og rovviltnemnda først skal bestemme hvor mange jerver vi skal ha i vår natur, må myndighetene også ta hovedansvaret for å felle de dyr som ikke skal være der.

Vi vil takke ordfører Lars Olav Hustad for at han vil følge opp denne problematikken og snakke raumabøndenes sak ovenfor myndighetene.