Rauma Arbeiderpartis kommunestyregruppe:

Uklokt med flere sentrumsinvesteringer nå

"Rauma kommune er kommet i en så prekær økonomisk situasjon at vi må prioritere svært strengt hva vi skal bruke de siste kronene våre på."

Strandgata trenger en opprusting, men saka må utsettes til i høst, skriver Rauma Aps kommunestyregruppe.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

I en slik situasjon sier det seg sjøl at kommunen må være uhyre forsiktig med hva en bruker penger på.

Leserbrev

Mens det er usikkert om Rauma kommune har råd til å bygge ny skole i Måndalen, er H, Frp, V, KrF og Uavh. i ferd med å presse igjennom ytterligere 26,2 millioner kroner i nye sentrumstiltak. Det er uklokt.

Rauma kommune har på få år gått fra å være en kommune med svært lite gjeld, til å ha dobbelt så mye gjeld som gjennomsnittskommunen. Foreløpige tall fra Kommunebarometeret 2017 rangerer Raumas økonomi som nummer 412 av 426 kommuner (!). Konsekvensene av en eventuelt tapt ankesak om helsehuset er ikke medregnet. I en slik situasjon sier det seg sjøl at kommunen må være uhyre forsiktig med hva en bruker penger på.

Likevel valgte H, Frp, V, KrF og Uavh. å legge inn ekstra penger til Strandgata da budsjettet for 2018 ble vedtatt – sjøl om rådmannen ville utsette. I forrige uke kom saka opp på nytt. Da hadde kostnaden vokst til hele 26,2 millioner kroner, uten at det fikk flertallet til å skifte mening.

Arbeiderpartiet har allerede siden forrige valgkamp advart mot den voldsomme pengebruken. Vi har foreslått investeringsstopp og andre tiltak for å bedre økonomien. Målet vårt har vært å beholde handlingsrom. Dessverre er forslagene, med ett unntak, blitt stemt ned.

Samtidig som det har blitt investert voldsomt i sentrum, har tilbud i bygdene blitt fjernet. Først ble Vågstranda skole vedtatt nedlagt. Nå kan skoleutbyggingen i Måndalen stå i fare på grunn av pengemangel. Da er det, etter vår mening, svært uklokt å sette i gang nye, tunge sentrumsinvesteringer.

Arbeiderpartiet mener at beslutningen om Strandgata må utsettes til i høst. Vi må se disse utbedringene opp mot alle de andre investeringene vi har behov for når vi skal vedta budsjett- og økonomiplan. Dessverre fikk Arbeiderpartiet kun støtte av SV da vi foreslo dette i formannskapet.

Ingen er imot å utbedre Strandgata. Alle ser at den delen av Åndalsnes trenger en opprusting. Men Rauma kommune er kommet i en så prekær økonomisk situasjon at vi må prioritere svært strengt hva vi skal bruke de siste kronene våre på.

20. juni skal kommunestyret gjøre endelig vedtak om de siste sentrumsinvesteringene. Da håper vi et stort flertall vil slutte seg til Arbeiderpartiets forslag om å utsette saka.