Debatt

Åpent brev til rådmannen

"Kan rådmannen garantere at Måndalen omsorgssenter fullføres?"

Håvard Vold og Solveig Ulseth Vold ved Voll Omsorgssenter.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Ut i fra beslutninger som er tatt på kommunestyremøtet den 8 mai, skal Voll omsorgssenter rives og erstattes med et bokollektiv.

Det ble opplyst av rådmannen på det samme møtet at Tingrettens dom vedrørende uoverensstemmelser i forbindelse med oppdrag av bygging av Helsehuset ikke kan lånefinansieres, men må belastes driftsbudsjettet.

Kan rådmannen skriftlig garantere, før rivning iverksettes, at Måndalen omsorgssenter finansieres og fullføres i henhold til de vedtatte planer, uansett det endelige utfall av tvistesaka?