Debatt:

Kok / Server – Den nye eldrereformen

"Sett mot den offisielle borgerlige enighet, skulle ikke kommunestyret ha problemer med å følge dette for det nye Måndalen omsorggsenter"

Arne Hoem  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Regjeringen presenterer denne uken reformen «Leve hele livet». Om reformen vedtas i år, skal den tre i kraft neste år og innføres over fem år.

Ett av satsingsområdene er mat og måltider. Høyres representant i Helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland, uttaler i den anledning: Vi må ha flere sykehjem som lager maten selv.

Eldreminister Michaelsen (FrP) lover at om fem år vil mange flere sykehjem ha egne kjøkken.

Den nye regjeringsplattformen vil gjennomføre en ny tilskuddsordning til slike kjøkken som man har i Danmark. (Der er den på 450 mill. årlig i dag)

Første mulighet til å søke blir sannsynligvis i 2020.

Sett mot denne offisielle borgerlige enighet – sterkt understrekt av Statsminister Erna Solberg - om å legge kjøkken til institusjoner basert på kok/server, skulle ikke Rauma kommunestyre ha problemer med å følge dette for det nye Måndalen omsorgssenter slik at kjøkkenet blir prosjektert og bygget straks ordningen med tilskudd er trådd i kraft.