Tanken er god, men det blir vanskeligere å rekruttere

foto