Staten må ta ansvar for å skredsikre Trollstigen

foto