Det heter at «Man kan ikke lage omelett uten å knuse egg». Overført til Åndalsnes sentrum: Det vil måtte være kaotisk en stund før det blir bra. Og bra ser det absolutt ut til å bli; Åndalsnes sentrum har fått et etterlengtet ansiktsløft. Dette er absolutt noe å bygge videre på for å utvikle sentrum.

For flere av dem som driver butikk i sentrum oppleves anleggsarbeidet som svært krevende; sperregjerder, støy og rot følger med et stort utendørs byggeprosjekt, og flere butikkdrivere melder om færre kunder og lavere omsetning enn normalt. Vi håper at de kommer seg helskinnet gjennom perioden, og at opprustingen sett over tid skal være lønnsom også for gårdeierne og butikkdriverne.

Når vi nå opplever at en del av arbeidet allerede er ferdig, er det all grunn til å glede seg over at det begynner å tegne seg et tiltalende og moderne sentrum. Til våren er Tindesenteret ferdig bygd, og sammen med planlagte nye aktivitetstilbud i kommunen, vil det bidra til å trekke enda mer folk til Åndalsnes – og til sentrum. Vi er ikke i tvil om at det nye som det siste året har skjedd, og vil skje, på Åndalsnes vil komme hele handelstanden til gode, enten man driver på Øran eller i sentrum.

Opprustingen av sentrum på Åndalsnes er en del av Samfunnsplanen, som har hatt tverrpolitisk tilslutning i kommunestyret. De to prosjektene Rådhusplassen og byparken er kostnadsberegnet til 8,7 millioner kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune tar 2,9 millioner kroner av regninga - Rauma kommune bidrar med resten; 5,8 millioner kroner.

Vi ønsker at vitaliseringen av Åndalsnes inspirerer flere til å se muligheter til å utvikle sentrum videre. Det handler om å skape tilbud i og rundt et byrom som hele familier har lyst til å oppsøke og vil trives i. Men også gårdeierne må ta ansvar og henge seg på sentrumsfornyinga, for flere av bygårdene trenger oppfrisking av fasaden.