Molde og Romsdal turistforening gjør lurt i å lansere en tursti som tar opp kampen med kjente vandringer i Rondane og Jotunheimen. Slik blir tilbudet til naturglade mennesker mer komplett. Og slik blir vi enda mer synlig og får enda et produkt som kan være i kampen om midler fra Staten til nasjonale turstier.

Vi gleder oss over å høre om planene til daglig leder i Møre og Romsdal turistforening, Arnstein Salthammer Eide. De tar sats for å få enda flere turister til å besøke vårt område. For det er på det reine at det drypper på lokalt næringsliv når stadig flere tar turen til Romsdal og Rauma for å oppleve blant annet Romsdalseggen, Romsdalsstigen, og altså nå; Romsdalsstien.

Romsdalsstien er det nye tilbudet og er ment å bli en hytte til hytte-vandring. Den kan starte nede ved fjorden på Åfarnes og inkludere fire av den lokale foreningens hytter til overnatting; Skorgedalsbu, Måsvassbu, Vasstindbu og Svartvassbu. Turen er beregnet å ta fem dager. Og den er lagt opp slik at en kan bryte av på ulike steder for å gjøre Romsdalsstien til en kortere tur.

Regjeringen la sist vinter fram ei stortingsmelding om reiselivet. Der fortalte den at den for å fremme bærekraftig ferdsel i naturen, vil «samle og markedsføre» noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier. «Målet er å gjøre stiene attraktive for besøk og næringsvirksomhet, ved at bruken av stiene gjøres bærekraftig og mer tilgjengelig», skrev næringsminister Monica Mæland i meldingen.

Regjeringen fulgte opp med å bevilge 7,5 millioner kroner til de nasjonale turstiene, og Miljødirektoratet valgte ut Trolltunga, Kjerag, Preikestolen og Gaustatoppen som nasjonale turstier.

Romsdalseggen nådde denne gangen ikke opp, men den er en opplagt kandidat til å ta plass blant de nasjonale turstiene ved neste korsveg. Og med den skissa som turistforeningen nå viser, bør også Romsdalsstien kunne kjempe om bevilgninger, som kan bidra til å videreutvikle vandringene i Raumafjellene.