Det er mange konferanser og festivaler i Rauma gjennom et år. Innovasjonsfestivalen har etablert seg som en av de største og aller viktigste. Og den er med på gjøre Rauma til mer enn «verdens beste kommune for naturglade mennesker», gjerne at vi også ses på som nyskapende, mottakelig for nye impulser og villige til å dele kunnskap.

I forrige uke ble den tredje Innovasjonsfestivalen i rekka arrangert på Åndalsnes. Det var i år færre enkeltdeltakere enn i fjor, men dem som var der deltok på mer. Og ifølge festivalsjef Ane Marte Hammerø, var det flere tilreisende denne gangen. Det betyr at Innovasjonsfestivalen mer enn før er blitt en regional møteplass. Og kanskje er det ikke et problem at det fra og med i år kostet litt å delta, hvis programmet blir bedre av det?

Vi har i Rauma god grunn til å slå oss på brystet og være stolte over det vi får til innerst i Romsdal. Et variert næringsliv er offensivt, noen av bedriftene er til og med i førersetet nasjonalt hva gjelder markedsposisjon og innovasjon. Men det kommer ikke av seg sjøl. En er nødt til å fylle på med ny kunnskap og nye ideer hvis en skal henge med i teten. Slik er Innovasjonsfestivalen blitt en arena for innovasjon og utvikling. Og da er det også kjekt at det hentes inn stadig flere dyktige foredragsholdere til Åndalsnes for å dele kunnskap på festivalen. Særlig for mindre bedrifter med begrenset kontaktflate er arrangementet gull verdt.

Vi er imponert over hva Nordveggen sammen med Sparebanken Møre og Møre og Romsdal fylkeskommune har fått til. Vi ser en større geografisk spredning på deltakere og foredragsholdere, og også at de klarer å trekke folk i ulik alder. Målet for neste år må være å hente enda flere deltakere utenfor Raumas grenser.

Innovasjonsfestivalen legger vekt på å være en festival, ikke en konferanse. Det gir arrangementet en kledelig innpakning med både interaktivitet, workshops, kurs og sosiale arrangement. Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes har klart å etablere seg som litt annerledes. Det ser ut til å være en riktig veg.