Det er en prisverdig jobb de gjør, dem som henter fram og tar vare på det gamle kulturlandskapet. Med stort pågangsmot, betydelig idealisme og nykvesset motorsag rydder de trær og kratt og tar tilbake landskapet slik det en gang var – tida før vi sluttet med beitedyr og da primærnæringene fortsatt var det vi skulle fø oss på langt inn i evigheten.

Åndalsnes Avis hadde forrige helg en reportasje om småbrukere i Brevikstranda, som viser både vilje og evne til å gjenåpne bygda. Nå er det triveligere å kjøre gjennom bygda og oppleve at det beiter dyr på eiendommene som før var gjengrodd.

Vi snakket med flere av småbrukerne: – Jeg fører videre et arbeid faren min begynte på da han overtok småbruket her, sa Jens-Are Hagen. Kenth Salamonsen er en annen: – Jeg føler veldig på at noe må gjøres med all denne skogen som trenger seg på, sa han. Mens Einar Dahle gjerne vil, men er i ferd med å gi opp: – Jeg orker rett og slett ikke så mye lenger, sa han, og håpet at yngre krefter tar tak i gjengroingen etter hvert.

Å hindre gjengroing, kan virke som en håpløs kamp. Skog tar mer og mer over, og i dag kan vi konstatere at Norge gror igjen. Årsakene er mange og sammensatte. Men det er utvilsomt at stadig mer av matjorda i landet er brakklagt eller ute av drift. De siste fem åra er det blitt 20 prosent mer matjord ute av drift, ifølge tall som avisa Nationen presenterte.

Antall gardsbruk går ned. Mens det var 51.218 gardsbruk i 2006, var det 41.064 bruk i 2016. Dette er en nedgang på 20 prosent på 11 år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er også blitt betydelig færre bruk med beitedyr. SSB-tall forteller om en mer enn halvering av «jordbruksbedrifter med husdyr», som SSB kaller det. I 1990 var det 57.820 bedrifter. I 2017 er det 28.017.

Staten har en formidabel jobb med å bremse gjengroing, og å snu trenden. Først og fremst må den legge forholdene til rette for at flere ser det lønnsomt å drive jordbruk. Men den må også være mer raus med tilskuddene til dem som tar jobben med å holde skogen borte. Og så må den ta på alvor forbudet som er mot å la jordbruksareal gro igjen.