Mandagens budsjettforslag fra rådmannen bærer bud om noen hektiske og meget krevende uker for våre lokalpolitikere. 15. desember skal kommunestyret behandle budsjettet, og fram til da skal politikerne vurdere hva som gjør minst vondt når de skal bruke sparekniven.

Utfordringen til politikerne er formidabel. Rauma kommune driftes for dyrt og de neste åra mener rådmannen at nivået må ned fra 19 millioner i 2016 økende til 40 millioner kroner i 2019. Hestekuren betyr at det blir færre ansatte i kommunen. Men skal man få budsjettet i balanse, står skoler i fare for å bli nedlagt, noen elever må trolig skysses over større avstander enn i dag på grunn av sammenslåtte ungdomstrinn, og brukere av helse- og omsorgstjenester i kommunen risikerer å få et dårligere tilbud enn de har i dag. Dessuten må det ikke overraske noen dersom politikerne også velger å øke eiendomsskatten i Rauma.

Lista over rådmannens kuttforslag er meget lang. Og når man må ta ned driftsnivået med 20 millioner kroner til neste år, vil det måtte smerte flere steder. Men rådmannen foreslår samtidig å fortsette investeringene; 304 millioner kroner neste år. Blant de største postene i forslaget, er nytt helsehus (187 mill. kr i 2016), bydel Stokkekaia (54 mill. kr i 2016) og sentrumstiltak (31 mill. kr i 2016).

Vi mener det er feil dersom kommunen bremser planene om et nytt helsehus, som er det tyngste investeringsløftet. Men hvis man skal vurdere å utsette noen av de største investeringsforslagene, må det være lov å spørre om det er riktig å fortsette forskjønningen og oppgraderingen av sentrum på det nivået som legges opp til. Det er vanskelig å skulle skape forståelse for at kommunen skal investere for over 300 millioner kroner i 2016 – samtidig som det skal bli færre ansatte og unge og eldre får et svekket tjenestetilbud.

Det er et vektig poeng at kommunen har langt mindre gjeld – og dermed større handlingsrom – enn sammenliknbare kommuner. Men skal vi ha råd til å ta opp mer lån slik det legges opp til, må vi bruke mindre penger på ordinær drift fra og med 2016. Da kommer vi ikke unna at det må kuttes kraftig for å få et bærekraftig driftsnivå.