Den politiske aktiviteten blant ungdom i Rauma er laber. Når ikke en eneste ungdom fra kommunen deltar på Ungdommens fylkesting, kommer etterveksten til lokalpolitisk arbeid for en dag; den er nesten usynlig. Det er alvorlig og et ansvar som først og fremst de voksne må ta inn over seg.

Rauma har plassert seg sjøl på sidelinja i ungdomssaker ettersom ingen fra kommunen deltok på Ungdommens fylkesting (UFT) denne helga. Det er i dette forumet at viktige saker for ungdom i fylket blir løftet fram, og UFT er rådgivende for fylkestinget. Derfor er det beklagelig at Rauma ikke har representanter til stede. I år var det fire kommuner som ikke hadde sendt noen.

Ungdommens fylkesting har samling én gang i året; på høsten. Årets samling var lagt til Ålesund. Der var det gjester som gir ungdommene ny og verdifull kunnskap. Fylkeskommunen stilte med folk som fortalte om fylkesstatistikken, om tettstedsutvikling og fylkesøkonomi. Det var kurs i møte- og taleteknikk, foredrag om mental helse og ikke minst behandling av politiske saker. Og det var valg av nytt ungdomspanel, som møtes ni ganger i året og jobber ut fra ei handlingsplan som Ungdommens fylkesting har vedtatt. Årets program kunne tent en politisk gnist hos Rauma-ungdom.

Norunn Brøste Kjersem har vært leder av Ungdomspanelet det siste året. Hun er klar på at dette er viktig å delta på: «Vi jobber med å påvirke fylkespolitikere til å gjøre Møre og Romsdal til et bedre sted for ungdom», sier Kjersem.

Også fylkeskommunens ungkoordinator, Lovise Almklov, framhever betydningen av å være der: «Det er kjempeinteressant, man møter andre engasjerte ungdommer, som man kanskje ikke kjenner til fra før. Man reiser heim med masse inspirasjon man kan bruke i arbeidet heime.»

Vi stiler spørsmål ved om ungdom i Rauma vet hvor viktig det er å delta på UFT. Her bør voksne politikere ta ansvar for å forsikre at det gror nedenfra gjennom å motivere og påvirke. Hvis man frykter for rekrutteringa til politikken, er første steg å dra ungdom med i forum der de har reell påvirkningsmulighet.