Historielaget bidrar til å bygge stolthet og tilhørighet

foto