– Når det er snakk om helårskort, er dette for dårlig