Grunnlaget er på plass, nå skal det bli liv i lokalene

foto