Hatefulle ytringer på nettet er et betydelig samfunnsproblem. Ikke bare er ytringene og tonen i dem skremmende for enkeltpersoner og grupper mennesker, men de truer også ytringsfriheten, og dermed også demokratiet. Når folk ikke tør ta til ordet i offentligheten av frykt for å bli hetset, må problemet tas på enda større alvor.

Hatytringer har vært et problem i mange år. Regjeringen lanserte i november 2015 en politisk erklæring mot hatefulle ytringer. «Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Vi skal ikke spre eller oppfordre til hat», skriver regjeringa.

Man kan selvfølgelig ikke bare vedta at samfunnsproblemet skal bekjempes uten å følge opp med tiltak. Det må jobbes forebyggende og temaet må holdes varmt for at fordommene skal kunne bekjempes. Denne uka la Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fram en ny rapport om omfanget og karakteren og konsekvensene av hatefulle ytringer på Facebook. Rapporten er den første i sitt slag i Norge.

Og det er alvorlige funn: 53 prosent av norske Facebook-brukere – et flertall av dem kvinner – avstår fra å debattere på Facebook på grunn av den negative tonen i debatten. Av 2.000 kommentarer til like mange nyhetsoppslag fra NRK og TV 2 på Facebook i april og mai i år, er 200 kategorisert som hatefulle, det vil si ytringer som er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende, og som rammer et individs eller en gruppes verdighet, anseelse eller status i samfunnet.

Vi står i fare for at bare noen få, i frykt for å bli hetset, ydmyket eller utstøtt. tør å ytre seg og diskutere på Facebook. Og det er en reell frykt for at de hatefulle ytringene i samfunnsdebatten skremmer folk fra å påta seg politiske verv og bekle politiske nøkkelroller. Da vakler demokratiet.

Hva kan vi gjøre? Det hjelper bare litt med strengere lover. Det hjelper bare litt at nyhetsmediene blir flinkere å moderere nettdebattene. Men problemet er at hver og en har frie tøyler på sosiale medier. Dette ansvaret er det ikke alle som takler. Derfor: Folk må lære å oppføre seg. Så enkelt og så vanskelig.