Med Erna Solbergs besøk på Lyngheim sist søndag, har beboerne under Mannen kommet ett steg nærmere et mer normalt liv. For nå lover statsministeren å ta tak i en av de vanskelige problemstillingene som innbyggerne opplever: Bygge- og deleforbudet, som gjør at de er bundet på hender og føtter og ikke kan utvikle eiendommene videre.

Vi har forventninger til at Erna Solberg løser denne floken. Særlig for Gunn og Jørgen Sogge er det problematisk at de ikke kan gjøre noe bygningsmessige endringer eller utvidelser. Alt er forbudt, ettersom de bor i et område som kan rammes av et skred fra Veslemannen.

Bygge- og deleforbudet i det skredutsatte området under Mannen gjør at de ifølge byggteknisk forskrift (TEK 17) ikke kan føre opp mindre tilbygging, påbygging eller underbygging. Og skulle det brenne, er det forbud mot å bygge opp på nytt igjen. Rauma har allerede i februar i fjor levert en merknad til høring på byggteknisk forskrift. Kommunen ønsker at eiendommer under Mannen skal komme inn under samme unntaksregel som Storfjorden på Sunnmøre, som har fått inn i regelverket «unntak for flodbølge som skyldes fjellskred».

Da statsminister Erna Solberg besøkte Lyngheim sist søndag, fikk hun ved stuebordet hos Gunn og Jørgen Sogge høre hvordan beboerne høst etter høst opplever å måtte leve i frykt for å bli evakuert. Og hun fikk samtidig en tur i fjøset for å se mengden dyr som må flyttes i god tid før NVE melder faregrad rødt. Det gjorde inntrykk på statsministeren.

Erna Solberg skal ha ros for at hun kommer for å snakke med dem, og at hun viser at hun bryr seg om de skredutsatte innbyggerne. Med dialog ansikt til ansikt er det enklere å forklare hvilke utfordringer både beboerne og myndighetene har. Man kan rydde unna misforståelser, og beboerne er i posisjon til å snakke med dem som kan påvirke situasjonen.

Statsministeren sier at hun ser problemet; at sjøl om det er bygge- og deleforbud for store nyutbygginger, så vil det ved Mannen være naturlig at man kan vedlikeholde eiendommene som er der i dag.

Med hennes uttalelser har vi, i likhet med Mannen-beboerne, forventninger til at Mannen kommer inn under unntaket.