Det er ikke politisk flertall for å legge ned ungdomstrinnene på Åfarnes og i Måndalen. Men det løser ikke de beintøffe økonomiske utfordringene som Rauma-politikerne har fått i fanget og må finne svar på før desember. Hvor skal de hente pengene fra, og hvem er det da som rammes?

Problemet, enkelt sagt, er at det koster mer å drifte Rauma kommune enn det er inntekter. Rådmannen mener det for neste år er akutt behov for å redusere driften med 15 millioner kroner – blant annet for å dekke opp 2015-underskuddet på 10,5 millioner kroner. Og det må lages en plan for å ta ned driftsnivået med tre prosent – rundt 15 millioner kroner – i åra etterpå, mener rådmannen.

Vi stiller oss undrende til at rådmannen velger å overse tydelige signal fra politikerne, som kom i junimøtet i kommunestyret. Da ble det sagt at det må legges opp til tre ungdomsskoler i Rauma. I stedet legger han i sitt budsjettforslag opp til å sentralisere ungdomsskoletrinnet til Åndalsnes, noe som betyr at ungdomsskoleelever må busses til Åndalsnes fra både Nordsida og Sørsida. I 2017 skal det gi en innsparing på 900.000 kroner, i 2018 på 2 mill., i 2019 på 2,5 mill. og i 2020 på 3 mill. kroner.

Hadde det vært helt umulig å finne penger andre steder, så hadde vi forstått hvorfor han gjør det. Men det skal altså i budsjettet hvert år fra 2018 settes av 15 millioner kroner til fond – altså til sparing. Har vi råd til å spare så mye penger når situasjonen er slik den er? Her kan det ligge muligheter.

Rådmannen bruker samfunnsplana som et argument for satsingen der det er mål om 400 nye innbyggere, 300 nye arbeidsplasser, 200 nye boliger og 100 millioner kommunale kroner i innsats i handlingsplanperioden 2014–2017. Hvorfor ikke da også vektlegge samfunnsplana på andre områder? Det er ei egen side om bygdeutvikling der det står at «Ungdomsskolestrukturen ligger fast i planperioden 2014–2017 med tilbud i Åfarnes, Åndalsnes og Måndalen.» Vi skulle tro at den vedtatte samfunnsplana forplikter på flere områder enn på hovedmålsettingene.

Det er svært viktig at et samlet Rauma støtter opp om å utvikle Åndalsnes. Men skal målsettingene nås, må bygdene dras mer med. Da vil det være klokt å vise med tydelighet i budsjettet at også bygdene er viktige. Det gjør man ikke ved å foreslå å legge ned ungdomsskolene.