Rauma helsehus blir navet i omsorgs-Rauma. Men den største og viktigste jobben skal gjøres utenfor Helsehuset, i heimebasert omsorg. De skal sørge for at brukerne bor lengst mulig heime, slik at de 90 plassene i Rauma helsehus er nok.

Vi står foran en ny tidsregning i vår kommune. I dagens Åndalsnes Avis har vi viet hele helgetemaet til den største endringen i helse-Rauma noen gang. Allerede fra nyttår skal den nye omsorgstrappa innføres. Og fra 20. mars skal det nye Rauma helsehus tas i bruk.

De 350 ansatte har en stor utfordring foran seg. Ikke bare må de sjøl tenke annerledes; holdningsendringen må også smitte inn i ryggmargen på hele Raumas befolkning. Nå er det ikke nødvendigvis slik at hvis en er gammel og blir sjuk, så skal en på sjukeheim. Det nye Rauma helsehus blir bare forbeholdt de aller sjukeste. Rauma kommune skal legge mer til rette for forebygging. Slik skal det på sikt brukes mindre tid og penger til pleie og omsorg.

Rauma kommune går «all in» og offensivt ut for å løse de store utfordringene som ligger foran oss ved at det blir stadig flere eldre og dermed potensielle pleietrengende, men ikke flere omsorgsarbeidere. Da må man tenke annerledes: Helsehus til 381 millioner kroner, gjøre om Voll omsorgssenter til et bofellesskap, legge ned sjukeheimene på Åndalsnes og i Isfjorden og snu opp ned på helse-Rauma for å få folk til å bo lenger heime. Resultatet skal bli flere millioner kroner årlig i reduserte kostnader. Som en skjønner: Det er avgjørende at Rauma lykkes.

Rauma helsehus, som den største enkeltinvesteringen i kommunen noensinne, blir viktig. Men Helsehuset er bare et redskap for å lykkes. Nøkkelen blir hvordan ansatte og oss innbyggere klarer å tenke nytt og handle deretter. Så får vi framover være rause med hverandre og gi oss tid til å tilpasse oss nye tider. Da er sjansen stor for at vi lykkes med å skape framtidas omsorgs-Rauma.