Det er lagt ned en stor innsats over mange år for å samle inn penger til ei ny kirke på Åndalsnes. Stiftelsen «Åndalsnes bygger kirke» har allerede åtte millioner kroner på konto, penger som er gitt spesifikt til formålet. Og allerede før krigen ble kirketomta gitt i gave. Det vitner om at det er mange som ser verdien av ei ny kirke i Åndalsnes sentrum.

Vi er ikke i tvil om at Åndalsnes trenger et moderne kirkebygg. Kirka vil få ei unik plassering og være et naturlig samlingspunkt i sentrum, både for gudstjenester, konserter og kulturelle begivenheter. Den vil også gi Åndalsnes et visuelt løft og være et stort pluss for bymiljøet. Den er planlagt med kontor i underetasjen, men på grunn av økonomi er kapell/bårerom tatt ut for å spare penger.

Men har vi råd til enda ei kirke i Rauma? Tettheten av kirkebygg i kommunen er stor – ni kirker er i drift, i tillegg til tre kapell. Kirkelig fellesråd er ifølge kirkeloven ansvarlig for drift og vedlikehold av kirkene i kommunen, og rådet har allerede store utfordringer med å ha penger nok til å ta vare på byggene.

I kommunens økonomiplan er det satt av årlig 250.000 kroner til kirkebygg og 200.000 til gravsteder. Og det er altfor lite:

  • Det er behov for handikaptoaletter i kirkene Voll, Vågstranda, Hen, Eid, Holm og Rødven for at kirkene skal oppfylle kravene til universell utforming

  • Holm kirke trenger maling og vedlikehold. Kirka er malingslitt og har mye soppangrep – usikkert hvor mye trevirke som må skiftes

  • Det skal lages tilstandsrapport for Grytten kirke

  • Grytten kirke skal males utvendig i 2018. Hele kirka er veldig falmet og nedslitt, mye malingsflassing

  • I 2019: Vågstranda kirke: Maling utvendig på deler av kirke

  • Det er behov for å lage parkeringsplasser ved Sandnes gravsted

Vi skal ikke blankt avvise planene om et nytt kirkebygg. Men skal vi ikke først sørge for å ha penger nok til å ta vare på kirkene vi har, før vi bygger enda en?